SKN Nauk Penalnych i Penitencjarystyki

  • Jednostka: Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
  • Opiekun: dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK, mgr Patryk Zieliński
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21 a, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: penitencjarystyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna oraz niektóre zagadnienia związane z kryminologią i kryminalistyką
Zarząd: 
Przewodniczący: Maciej Długosz
Zastępca: Krzysztof Gasiński
Sekretarz: Paweł Biskupski
Członek Zarządu: Aleksandra Kwaterska