SKN Polska – Wschód

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: dr Joanna Harazińska
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: współpraca ze Stowarzyszeniem Polska-Wschód, historia i kultura krajów za wschodnią granicą Polski
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Robert Alberciak
Zastępca: Aldona Dworzyńska
Skarbnik: Filomena Bakalarz
Sekretarz: Anna Kuchta