SKN Popularyzatorów Przyrody

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: przyroda
Zarząd:
Przewodniczący: Karol Zubek
Zastępca: Joanna Posłąwska
Skarbnik: Magdalena Lipka
Sekretarz: Ewa Koza