SKN Prawa

  • Jednostka: Instytut Nauk Prawnych
  • Opiekun: dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK, dr Hubert Kaczmarczyk
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: prawo i nauki pokrewne
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Damian Lawrenc
Zastępca: Adam Ksel
Skarbnik:
Emilia Toporek
Sekretarz: Oliwia Czaplińska