SKN Prawa

  • Jednostka: Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
  • Opiekun: dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK, dr Hubert Kaczmarczyk
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21 a, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: prawo i nauki pokrewne
Zarząd: 
Przewodniczący: Damian Lawrenc
Zastępca: Adam Ksel
Skarbnik:
Emilia Toporek
Sekretarz: Oliwia Czaplińska