SKN „Profil”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  • Opiekun: dr Monika Wojtkowiak
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Zarząd: 
Przewodniczący: Krzysztof Kwaśniewski
Zastępca: Agnieszka Bartosiewicz
Sekretarz: Martyna Bilska
Skarbnik: Weronika Kiczor