SKN „Profil”

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr Monika Wojtkowiak, dr Katarzyna Potaczała-Perz
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Agnieszka Bartosiewicz
Zastępca: Barbara Ciećwierz
Sekretarz: Karolina Życińska
Skarbnik: Monika Gruszka