SKN Progres

  • Jednostka: Instytut Zarządzania
  • Opiekun: dr Kamil Wiśniewski
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: rozwój osobisty, nauki ekonomiczne
Zarząd: 
Przewodniczący: Paweł Antos