SKN Progres

  • Jednostka: Katedra Zarządzania
  • Opiekun: dr Kamil Wiśniewski
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: rozwój osobisty, nauki ekonomiczne
Zarząd: 
Przewodniczący: Marcin Stypa
Zastępca: Agata Salwa
Sekretarz: Wiktoria Świerk