SKN Pryzmat

  • Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
  • Opiekun: dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, dialektologia
Zarząd:
Przewodniczący: dr Marcin Kozera
Zastępca: mgr Piotr Rubacha
Skarbnik: mgr Katarzyna Jasińska
Sekretarz: mgr Agnieszka Dolecka