SKN Pryzmat

  • Jednostka: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
  • Opiekun: dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i filologia polska
 
Zarząd:
Przewodniczący: Przemysław Znojek
Zastępca: Bartosz Jończyk
Skarbnik: Katarzyna Komnata
Sekretarz: Martyna Wrońska