SKN Przyjaciół Armii Krajowej

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: historia, ze szczególnym uwzględnieniem historii Armii Krajowej
 
Zarząd:
Przewodniczący: Wojciech Zarosa
Zastępca: Łukasz Ospara
Sekretarz: Katarzyna Kumor