SKN Przyrodników

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: biologia lasów, fizjologia roślin
Zarząd: 
Przewodniczący: mgr Tomasz Sobala
Zastępca: Marta Kordeczka
Skarbnik: Ernest Skowron
Sekretarz: Magdalena Trojak