SKN Przyrodników

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: biologia lasów, fizjologia roślin
Zarząd: 
Przewodniczący: mgr Tomasz Sobala, III rok studiów doktoranckich
Członek Zarządu: mgr Joanna Nowek, III rok studiów doktoranckich