SKN „Regionaliści”

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: dr Sylwia Konarska-Zimnicka
  • Kontakt: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
  • Zakres działalności: upowszechniania i odkrywanie historii regionu
Zarząd:
Przewodniczący:  Wioletta Szafarczyk
Zastępca: Klaudia Łodejska
Skarbnik: Konrad Szymański
Sekretarz: Artur Jankowski