SKN „Regionaliści”

  • Jednostka: Instytut Historii
  • Opiekun: dr Sylwia Konarska-Zimnicka
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: upowszechniania i odkrywanie historii regionu
 
Zarząd:
Przewodniczący:  Wioletta Szafarczyk
Zastępca: Klaudia Łodejska
Skarbnik: Konrad Szymański
Sekretarz: Artur Jankowski