SKN „Rozmaitości”

  • Jednostka: Instytut Matematyki
  • Opiekun: dr Michał Stachura
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: matematyka

Zarząd: 
Przewodniczący: Dorota Kozieł
Sekretarz: Anna Tkacz
Skarbik: Paulina Grzelka