SKN „Societas”

  • Jednostka: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
  • Opiekun: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: socjologia i socjocybernetyka społeczna
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Justyna Rodziewicz
Zastępca: Bernard Wiącek
Sekretarz: Wiktoria Odziomek
Skarbnik: Łucja Konieczna