SKN „Societas”

  • Jednostka: Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
  • Opiekun: dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21 B, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: socjologia i socjocybernetyka społeczna
Zarząd: 
Przewodniczący: Anna Wójcik
Zastępca: Iuliia Sokolovsla
Sekretarz: Patrycja Szymczyk
Skarbnik: Olga Świerczyńska