SKN Socjalia

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  • Opiekun: dr Małgorzta Porąbaniec
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: praca socjalna, problemy społeczne, instytucje pomocowe
Zarząd: 
Przewodniczący: Emilia Koneczna
Zastępca: Weronika Makówka
Skarbnik: Monika Kurzawska
Sekretarz: Paulina Zapała