SKN Socjalia

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki
  • Opiekun: dr Małgorzata Porąbaniec
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: praca socjalna, problemy społeczne, instytucje pomocowe
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Weronika Pomorska
Zastępca: Aleksandra Pięta
Skarbnik: Patryk Rozpara
Sekretarz: Katarzyna Gołda