SKN „Spectrum”

  • Jednostka: Instytut Sztuk Pięknych
  • Opiekun: dr Wojciech Wierzbicki
  • Kontakt: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce
  • Zakres działalności: historia sztuki, wzornictwo, grafika, moda, technologie i multimedia,wydarzenia kulturalne
Zarząd: 
Przewodniczący: Michał Polakowski
Zastępca: Karol Jędrzejczyk
Sekretarz: Olga Baca
Skarbnik: Dorota Michalska