SKN Studentów i Doktorantów „Tekst”

  • Jednostka: Instytut Filologii Obcych
  • Opiekun: prof. dr hab. Oleg Leszczak
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: Koło prowadzi prace naukowo- badawcze w zakresie językoznawstwa. Celem koła jest pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie lingwistyki, etnopsycholingwistyki oraz kulturoznawstwa oraz zaznajomienie z metodami lingwistycznej analizy tekstu
Zarząd:
Przewodniczący: Aleksandra Zebrzowska
Zastępca: Iryna Witiuk
Skarbnik/Sekretarz: Ewa Sikora