SKN Studentów i Doktorantów „Tekst”

  • Jednostka: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
  • Opiekun: dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: językoznawstwo, literaturoznawstwo, lingwistyka, kulturoznawstwo
 
Zarząd:
Przewodniczący: Aleksandra Zebrzowska
Zastępca: Katarzyna Polit
Sekretarz: Justuna Jedlikowska
Skarbnik: Joanna Wrzoskiewicz