SKN Teatralne „Wyjście ewakuacyjne”

  • Jednostka: Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Opiekun: mgr Lucyna Jakubczyk
  • Kontakt: ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski
  • Zakres działalności: szeroko pojęta edukacja teatralna i wychowanie aktywnego widza oraz rozwój zainteresowań teatrem jako narzędziem pracy wychowawczej
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Marlena Leśniewska
Zastępca: Martyna Grelowska
Sekretarz: Izabela Gandziarowska
Skarbnik: Kamila Grzybowska