SKN Turystyki „Bez Nazwy”

  • Jednostka: Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
  • Opiekun: dr hab. Artur Zieliński, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: geografia, turystyka i krajoznawstwo
 
Zarząd:
Przewodniczący: mgr Bartłomiej Machowski
Członkowie Zarządu: mgr Jakub Wieczerzak, mgr Ewa Lachiewicz