SKN Turystyki „Bez Nazwy”

  • Jednostka: Instytut Geografii
  • Opiekun: dr Artur Zieliński
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: geografia, turystyka i krajoznawstwo
Zarząd:
Przewodniczący: mgr Bartłomiej Machowski
Członkowie Zarządu: mgr Jakub Wieczerzak, mgr Ewa Lachiewicz