SNK Anatomów

  • Jednostka: Instytut Biologii
  • Opiekun: dr Jacek Kuchinka
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: anatomia drobnych ssaków, budowa histologiczna, dietetyka, kosmetologia, metody badań anatomicznych
Zarząd:
Przewodniczący: Wiktor Krzysiek
Zastępca: Grzegorz Wróbel
Skarbnik: Dominika Bernacka
Sekretarz: Agnieszka Salwa