2018.04.27 – Koncert Żabsona w Studenckim Klubie WSPAK

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej
zaprasza na koncert
ŻABSON’a,
w ramach trasy
To Ziomal Tour,
który odbędzie się 27 kwietnia
w Studenckim Klubie WSPAK.
Występ rozpocznie się o godzinie 20:00.

 

“To ziomal” to tytuł pierwszego, długo oczekiwanego debiutanckiego LP młodego rapera, który od samego początku swojej scenicznej działalności budzi nie tylko olbrzymie zainteresowanie, ale także wiele kontrowersji. Jego unikatowy styl, viralowe klipy i nowoczesny rap nie pozostawiają nikogo obojętnym, a podsumowaniem dotychczasowej drogi artystycznej jest najnowszy album.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Uczestnicy 16+ muszą mieć przy sobie zgodę na udział w imprezie,
podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Uczestnicy 15+ muszą być pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
Każdy bilet umożliwia udział w wydarzeniu jednej osobie.
Bilet osoby nieletniej nie upoważnia do wstępu rodzica/opiekuna.

:

2018.04.25 – The Voice of Rap

25W ramach
Dni Jakości Kształcenia
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
które odbywają się bieżącym roku pod hasłem
JAKOŚĆ BEZ GRANIC,
odbędzie się
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu
THE VOICE OF RAP.
25 kwietnia 2018 r. – godz. 10:00
Studencki Klub WSPAK

 

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście. Partnerami wydarzenia są:
III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach,
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku Kamiennej oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim. Patronat medialny – Radio Kielce, Studenckie Radio Fraszka.

Konkurs kierowany jest do młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych typu Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  do aktywności twórczej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wychowanków, prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, jako alternatywnego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego a także wymiana doświadczeń/ dobrych praktyk wychowawczych między placówkami.

2018.04.19-20 – XXVII Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

zaprasza do udziału

w XXVII Konferencji Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 

prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

Miejsce: Kielce, budynek Geoparku, ul. Daleszycka 21

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2018 r.

Termin zgłoszeń: 2 marca 2018 r.

Zaproszenie kierujemy do Studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać
w ramach sekcji Humanistyczno-Społecznej  lub Przyrodniczo-Ekonomicznej. Postery będą prezentowane
w odrębnej sekcji, wspólnej dla wszystkich dyscyplin nauki. Językiem konferencji jest język polski.

2018.03.08 – Mini Talent Show z okazji Dnia Kobiet

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz
Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej
zapraszają na
Mini Talet Show,
który odbędzie się
w Studenckim Klubie WSPAK.
Rozpoczęcie imprezy godz. 19:00.

 

Z okazji Dnia Kobiet organizujemy Mini Talent Show, w którym możecie w najlepszej atmosferze zaprezentować nam swój talent, zainteresowanie, hobby.

Piszesz wiersze? Malujesz ciekawe obrazy? Śpiewasz albo tańczysz z pasją? Grasz na jakimś instrumencie? Bawisz innych słowem? Robisz świetne zdjęcia? A może kolekcjonujesz znaczki? Hodujesz mrówki? Liczymy na Waszą kreatywność!

Czytaj więcej