SKN Kontra

  • Jednostka: Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
  • Opiekun: dr Katarzyna Gruszko, dr Tomasz Gajewski
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21 B, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne Polski, aktualne wydarzenia dotyczące zakresu bezpieczeństwa narodowego
Zarząd: 
Przewodniczący: Mateusz Radej
Zastępca: Grzegorz Stachurski
Sekretarz: Marcin Woch