SKN Kontra

  • Jednostka: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
  • Opiekun: dr Katarzyna Gruszko, dr Tomasz Gajewski
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności: bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne Polski, aktualne wydarzenia dotyczące zakresu bezpieczeństwa narodowego
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Maria Klokard
Zastępca: Marcin Woch
Skarbnik: Krystian Gajek, Jakub Bzymek
Sekretarz: Michał Dylewski