SKN Prawa Cywilnego Ad Vocem

  • Jednostka: Instytut Nauk Prawnych
  • Opiekun: dr hab. Janusz Gajda, prof. UJK
  • Kontakt: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności:  prawo cywilne materialne i procesowe.
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Tomasz Beszterecha
Zastępca: Katarzyna Banasik
Sekretarz: Karolina Plutka