SKN Prawa Cywilnego Ad Vocem

  • Jednostka: Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
  • Opiekun: prof. dr hab. Janusz Gajda
  • Kontakt: ul. Świętokrzyska 21 a, 25-406 Kielce
  • Zakres działalności:  prawo cywilne materialne i procesowe.
Zarząd: 
Przewodniczący:  
Zastępca: