SKN Psychologii Pozytywnej

  • Jednostka: Instytut Pedagogiki i Psychologii
  • Opiekun: dr Justyna Mróz
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: psychologia
Zarząd: 
Przewodniczący: Krystian Drozd
Zastępca: Karol Kubrak
Zastępca: Magdalena Lasia
Sekretarz: Sylwia Błońska
Skarbnik: Barbara Lisowska