SKN Psychologii Pozytywnej

  • Jednostka: Katedra Psychologii
  • Opiekun: dr Justyna Mróz
  • Kontakt: ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
  • Zakres działalności: psychologia
 
Zarząd: 
Przewodniczący: Karolina Młyńczak
Zastępca: Barbara Lisowska
Sekretarz i Skarbnik: Katarzyna Obara